Nieuwsbericht Dutch-Man: Maximale betalingstermijn van 60 dagen per 1 juli 2017

De nieuwe wet heeft als doel om de door grote ondernemingen aan MKB-leveranciers opgelegde onredelijk lange betalingstermijnen tegen te gaan. Na 1 juli 2017 is het voor grote ondernemingen dan ook niet meer toegestaan om, ten aanzien van een factuur van een MKB-leverancier, een langere betalingstermijn dan 60 dagen te hanteren.

Huidige wetgeving
Sinds 16 maart 2013 is in Nederland de Europese Richtlijn ‘late betalingen’ van kracht. Op grond van deze richtlijn moet bij handelstransacties elke factuur binnen 30 dagen na ontvangst worden betaald, tenzij in de overeenkomst tussen partijen anders is afgesproken. Daarbij is een betalingstermijn van 60 dagen toegestaan. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen mag echter alleen worden afgesproken indien beide partijen hier uitdrukkelijk mee instemmen én deze langere betalingstermijn niet ‘kennelijk onbillijk’ is voor de schuldeiser.
Dit laatste criterium leidt vaak tot problemen. Wanneer is een betalingstermijn langer dan 60 dagen immers 'kennelijk onbillijk' voor de schuldeiser? Een kleine onderneming zal als leverancier vaak erg afhankelijk zijn van de grote ondernemingen en zich daarom gedwongen voelen om met de langere betalingstermijn in te stemmen.
In de praktijk komt het daarom regelmatig voor dat grote ondernemingen langere betalingstermijnen hanteren ten opzichte van de MKB-leveranciers, soms zelfs wel 120 tot 180 dagen.

Nieuwe wetgeving: betalingstermijn 60 dagen
Grote ondernemingen kunnen dan niet meer een langere betalingstermijn dan 60 dagen met MKB-leveranciers afspreken. Overeenkomsten tussen een grote onderneming (als afnemer) en een MKB’er (als leverancier) met een betalingstermijn langer dan 60 dagen zijn in strijd met de wet en daarom nietig. Bij dergelijke overeenkomsten wordt de betalingstermijn van rechtswege (dat is automatisch) omgezet naar een betalingstermijn van 30 dagen.

Een uitgebreid dossier is in voorbereiding.

Het onderwerp van de onredelijke betalingstermijnen is door Dutch-Man vaker aan de orde gesteld.
De wet is goed nieuws voor onze leden.

Bron: Dutch-Man